เมลามีนเรซิน (Melamine resin) หรือ เมลามีน

Attribute:

เมลามีนเรซิน (Melamine resin) หรือ เมลามีนฟอมัลดีไฮด์ (melamine formaldehyde) หรือเรียกย่อว่า เมลามีน เป็นวัสดุพลาสติกทนความร้อนชนิดแข็ง เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างเมลามีนกับฟอร์มาลดีไฮด์ สามารถขึ้นรูปได้ภายใต้อุณหภูมิสูง

Share

Share

เมลามีนเรซินเป็นพลาสติกที่นิยมใช้ผลิตเครื่องใช้ในครัว ทั้งช้อนส้อม ตะเกียบ หรือจานชาม ทั้งนี้เมลามีนเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตแผ่นฟอร์ไมกา, แผ่นไม้เมลามีนปูพื้น, กระดานไวท์บอร์ด รวมไปถึงการใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวหน้าพาติเคิลบอร์ดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

  1. การใช้เมลามีนเรซินอีกรูปแบบหนึ่งคือ เมลามีนโฟม มักใช้ในการบุฝ้าและทำเป็นฉนวนกันเสียง และได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับฝุ่นและสิ่งสกปรกในการทำความสะอาดอาคาร
Powered by MakeWebEasy.com