กรดมะนาว (Citric Acid Monohydrate)

Attribute:

กรดซิตริก เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอาหารและเครื่องดื่ม - ใช้เพื่อปรับภาวะความเป็นกรด โดย ใช้ปรับค่าพีเอช(ค่าความเป็นกรดด่าง)ของอาหารเพื่อให้อาหารเป็นอาหารปรับกรด (Acidified food) - ปรุงแต่งรส ปรับให้อาหารมีรสเปรี้ยว ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้ดีกรดซิตริกโมโนไฮเดรต จะมีความชื้นมากกว่าแบบแอนไฮดรัส และให้ความเปรี้ยวที่น้อยกว่าแบบแอนไฮดรัส การใช้ประโยชน์ : เป็นวัตถุเจือปนอาหารสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม 1. ใช้ปรับภาวะความเป็นกรดกรดโดยปรับค่าพีเอชของอาหาร เช่น สารละลายกรดซิตริกความเข้มข้น 5% มีค่าพี่เอชเท่ากับ 1.87 2. ปรุงแต่งกลิ่น รส (flavoring agent) ปรับให้อาหารมีรสเปรี้ยว ใช้ในเครื่องปรุงรส ลูกอม ลูกกวาด 3. เป็นสารกันหืน (antioxidant) 4. เป็นสารกันเสีย (preservative) 5. เป็นสารจับโลหะ (chelating agent) 6. เป็นสารทำความสะอาด (cleaning agent)

Share

Share

Powered by MakeWebEasy.com