เมทไธโอนีน (Dl-Methionine)

Attribute:

เมทไธโอนีน (Methionine) จัดเป็นกรดอะมิโนจํากัด (Limiting amino acid) อันดับที่ 1 และอันดับที่ 3 ในอาหารสัตว์ปีกและสุกร ตามลำดับ (NRC, 1984) โดยทั่วไปวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดี คือโปรตีนจากสัตว์ แต่เนื่องจากโปรตีนจากสัตว์นี้มักมีความผันแปรทางด้านคุณภาพและราคา จึงต้องมีการทดแทนโดยการใช้โปรตีนจากพืช ได้แก่ กากถั่วเหลือง เป็นต้น ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงมีกรดอะมิโนที่จําเป็นหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามในกากถั่วเหลืองนั้นก็ยังมีปริมาณกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่ต่ํา และเพื่อให้ไก่ได้รับเมทไธโอนีนเพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องมีการเสริมเมทไธโอนีนสังเคราะห์ในอาหารสัตว์ โดยที่จุดมุ่งหมายของการเสริมแหล่งเมทไธโอนีน คือเสริมอย่างไรให้ประหยัดมากที่สุดและยังคงให้คุณค่าทางอาหาร รวมทั้งคำนึงถึงระดับความสมดุลของกรดอะมิโนในอาหารสัตว์ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์

Share

Share

สรรพคุณ
✔️ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย
✔️มีส่วนในการช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย
✔️ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน ฮอร์โมน และเอนไซม์ต่าง ๆ ในร่างกาย
✔️ช่วยให้ร่างกายนำกรดไขมันไปเผาผลาญเป็นพลังงาน
✔️ช่วยดูดซึมแคลเซียม
✔️กระตุ้นการสร้างน้ำนม เพิ่ม%โปรตีนในนม
Powered by MakeWebEasy.com