โพแทสเซียมไอโอเดต (Potassium iodate)

Attribute:

โพแทสเซียมไอโอเดต หรือ แคลเซียมไอโอเดต ใช้เป็นสารฟอกสีแป้งข้าวสาลี และเนยแข็ง และช่วยปรับสมบัติของกลูเตน (gluten) ในแป้งข้าวสาลีให้เหมาะสมต่อการอบ ใช้เสริมไอโอดีนในเกลือเพื่อป้องกันโรคคอพอก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร แคลเซียมไอโอเดตหรือโพแทสเซียมไอโอเดต เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (prohibit substances) ยกเว้นการใช้เพื่อปรับสภาวะโภชนาการเกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีน ตามที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Share

Share

Powered by MakeWebEasy.com